POVODŇOVÝ PLÁN města Poděbrady

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Labe, s. p.
Č. j.: VHD/14/23643; ze dne 27. 08. 2014
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR953/003723/2014; ze dne 01. 10. 2014
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Poděbrady, Odbor dopravy a životního prostředí, Oddělení životního prostředí
Č. j.: 0043525/DZZ/2014/KSi ; ze dne 03. 11. 2014
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 30. 04. 2016
offline verze 30. 04. 2016
digitalizovaná verze 30. 04. 2016
databáze POVIS 30. 04. 2016
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i