POVODŇOVÝ PLÁN obce Podolí

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM5982/2017-419/Ju; ze dne 28. 02. 2017
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Šlapanice, Odbor životního prostředí
Č. j.: OŽP-ČJ/40533-17/BER ; ze dne 18. 04. 2017
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 16. 10. 2020
offline verze 16. 10. 2020
digitalizovaná verze 16. 10. 2020
databáze POVIS 16. 10. 2020
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i