POVODŇOVÝ PLÁN obce Ratiboř

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM061385/2014-219/To; ze dne 12. 01. 2015
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR957/005908/2014; ze dne 19. 01. 2014
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Vsetín, Odbor životního prostředí, Vedoucí oddělení vodního a odpadového hospodářství
Č. j.: MUVS-S 1785/2015 OŽP/Te; ze dne 23. 02. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 19. 11. 2018
offline verze 19. 11. 2018
digitalizovaná verze 19. 11. 2018
databáze POVIS 19. 11. 2018
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i