POVODŇOVÝ PLÁN obce Rtyně nad Bílinou

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Ohře, státní podnik
Č. j.: POH/05755/2018-2/201100; ze dne 14. 02. 2018
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Magistrát města Teplice, Odbor životního prostředí
Č. j.: MgMT/015061/2018; ze dne 20. 04. 2018
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 27. 11. 2020
offline verze 27. 11. 2020
digitalizovaná verze 27. 11. 2020
databáze POVIS 27. 11. 2020
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i