POVODŇOVÝ PLÁN obce Seninka

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR957/007241/2016; ze dne 06. 01. 2017
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Vsetín, Odbor životního prostředí a zemědělství
Č. j.: MUVS 19881/2017; ze dne 11. 05. 2017
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 09. 06. 2020
offline verze 09. 06. 2020
digitalizovaná verze 09. 06. 2020
databáze POVIS 09. 06. 2020
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i