POVODŇOVÝ PLÁN obce Šenov u Nového Jičína

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky s. p.
Č. j.: LCR951/000244/2016; ze dne 26. 01. 2016
Povodí Odry, státní podnik
Č. j.: 00684/922/45.15/2016; ze dne 20. 01. 2016
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Nový Jičín, Odbor životního prostředí, Oddělení vodního hospodářství
Č. j.: OŽP/24019/2016; ze dne 01. 04. 2016
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 13. 12. 2022
offline verze 13. 12. 2022
digitalizovaná verze 13. 12. 2022
databáze POVIS 13. 12. 2022
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i