POVODŇOVÝ PLÁN obce Snovídky

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR 952/214/2015; ze dne 23. 02. 2015
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM01108/2015-219/MC; ze dne 20. 01. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Bučovice, Odbor životního prostředí a stavebního úřadu
Č. j.: MUB/OŽP-5464/2015 ves; ze dne 03. 04. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 30. 06. 2017
offline verze 30. 06. 2017
digitalizovaná verze 30. 06. 2017
databáze POVIS 30. 06. 2017
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i