POVODŇOVÝ PLÁN obce Sobotín

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PMO050370/2014-219/To; ze dne 22. 10. 2014
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR957/004772/2014; ze dne 14. 10. 2014
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Šumperk, Ing. Jiří Skrbek - bezpečností rada
Č. j.: 108310/2014; ze dne 04. 12. 2014
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 27. 11. 2020
offline verze 27. 11. 2020
digitalizovaná verze 27. 11. 2020
databáze POVIS 27. 11. 2020
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i