POVODŇOVÝ PLÁN obce Štítina

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Magistrát statutárního města Opavy, Kancelář tajemníka, Oddělení havarijního a krizového řízení
Č. j.: ; ze dne 18. 02. 2020
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 05. 08. 2020
offline verze 05. 08. 2020
digitalizovaná verze 05. 08. 2020
databáze POVIS 05. 08. 2020
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i