POVODŇOVÝ PLÁN obce Střelná

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR957/005710/2017; ze dne 01. 12. 2017
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM063095/2017-419/MC; ze dne 22. 11. 2017
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Vsetín - Odbor životního prostředí
Č. j.: MUVS 21004/2018; ze dne 15. 02. 2018
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 17. 12. 2019
offline verze 17. 12. 2019
digitalizovaná verze 17. 12. 2019
databáze POVIS 17. 12. 2019
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i
MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.00070.0007
starting _require0.002960.00366
end _require6.0E-50.00372
starting _initRouter1.0E-50.00373
finishing _initRouter0.047250.05097
starting init0.004590.05557
finishing init0.053960.10953
starting postDispatch0.020770.1303
finishing postDispatch0.788520.91882
finish2.0E-50.91883