POVODŇOVÝ PLÁN obce Sudkov-STARÝ

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM029910/2014-219/To; ze dne 28. 07. 2014
Lesy ČR, s. p.
Č. j.: LCR957/002904/2014; ze dne 23. 06. 2014
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Šumperk, Odbor správní, Oddělení životního prostředí
Č. j.: 90376/2014; ze dne 10. 10. 2014
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 30. 05. 2014
offline verze 30. 05. 2014
digitalizovaná verze 30. 05. 2014
databáze POVIS 30. 05. 2014
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i