POVODŇOVÝ PLÁN obce Telnice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PMO20514/2015-219/To; ze dne 02. 06. 2015
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR 952/1643/2015; ze dne 09. 07. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Šlapanice, Odbor životního prostředí
Č. j.: OŽP-ČJ/45169-15/BER; ze dne 03. 08. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 09. 10. 2020
offline verze 09. 10. 2020
digitalizovaná verze 09. 10. 2020
databáze POVIS 09. 10. 2020
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i