POVODŇOVÝ PLÁN města Tovačov

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM45028/2016-419/Ju; ze dne 12. 09. 2016
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Magistrát města Přerov, Kancelář primátora - oddělení ochrany a krizového řízení
Č. j.: MMPr/126239/2016/KRIZ/Hu; ze dne 03. 06. 2019
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 09. 12. 2020
offline verze 09. 12. 2020
digitalizovaná verze 09. 12. 2020
databáze POVIS 09. 12. 2020
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i