POVODŇOVÝ PLÁN obce Třanovice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Odry, státní podnik
Č. j.: 14309/922/45.06/2014; ze dne 09. 10. 2014
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Magistrát města Frýdek-Místek, Odbor životního prostředí a zemědělství
Č. j.: MMFM 124925/2014 ; ze dne 16. 10. 2014
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 13. 11. 2014
offline verze 13. 11. 2014
digitalizovaná verze 13. 11. 2014
databáze POVIS 07. 11. 2014
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i