POVODŇOVÝ PLÁN obce Třemešná

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky s. p.
Č. j.: LCR951/002959/2015; ze dne 21. 07. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Krnov, Odbor životního prostředí, Oddělení vodního a odpadového hospodářství
Č. j.: MUKRN/201531476; ze dne 10. 08. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 29. 05. 2018
offline verze 29. 05. 2018
digitalizovaná verze 29. 05. 2018
databáze POVIS 29. 05. 2018
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i