POVODŇOVÝ PLÁN obce Troubelice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Vyjádření správce toků, Povodí Moravy, s.p.
Č. j.: PMO46363/2016-419/To; ze dne 15. 09. 2016
Vyjádření správce toků, Lesy České republiky, s.p.
Č. j.: LCR957/004412/2016; ze dne 16. 08. 2016
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Uničov, Odbor životního prostředí
Č. j.: MUUV 10307/2016 ŽP; ze dne 25. 10. 2016
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 08. 08. 2016
offline verze 08. 08. 2016
digitalizovaná verze 08. 08. 2016
databáze POVIS 08. 08. 2016
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i