POVODŇOVÝ PLÁN města Uherský Brod

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM40131/2015-219/Ju; ze dne 31. 08. 2015
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR957/003503/2015; ze dne 10. 09. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Uherský Brod, Odbor životního prostředí a zemědělství
Č. j.: OZP/3504/15-23/Va; ze dne 13. 01. 2016
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 19. 10. 2017
offline verze 19. 10. 2017
digitalizovaná verze 19. 10. 2017
databáze POVIS 19. 10. 2017
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i