POVODŇOVÝ PLÁN města Velká Bystřice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM016606/2015-219/To; ze dne 04. 05. 2015
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR957/001017/2015; ze dne 16. 04. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Magistrát města Olomouce, Odbor ochrany
Č. j.: SMOL/102540/2015/OCHR/Fal; ze dne 18. 05. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 08. 02. 2021
offline verze 08. 02. 2021
digitalizovaná verze 08. 02. 2021
databáze POVIS 08. 02. 2021
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i