POVODŇOVÝ PLÁN obce Velké Losiny

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM050608/2014-219/Ro; ze dne 22. 10. 2014
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR957/004805/2014; ze dne 14. 10. 2014
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Šumperk, Odbor životního prostředí
Č. j.: 5576/2015; ze dne 19. 02. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 03. 09. 2020
offline verze 03. 09. 2020
digitalizovaná verze 03. 09. 2020
databáze POVIS 03. 09. 2020
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i