POVODŇOVÝ PLÁN obce Velký Beranov

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM025163/2015-219/To; ze dne 25. 06. 2015
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR021890/2015; ze dne 28. 05. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Magistrát města Jihlava, Odbor životního prostředí, Vodoprávní úřad
Č. j.: MMJ/OŽP/6136/2015; ze dne 13. 07. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 27. 09. 2019
offline verze 27. 09. 2019
digitalizovaná verze 27. 09. 2019
databáze POVIS 27. 09. 2019
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i