POVODŇOVÝ PLÁN obce Vidče

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM61983/2014-219/Ju; ze dne 12. 12. 2014
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR957/006100/2014; ze dne 05. 01. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, Odbor životního prostředí, oddělení vodního a odpadového hospodářství
Č. j.: MěÚ-RpR/04701/2015; ze dne 04. 02. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 21. 12. 2020
offline verze 21. 12. 2020
digitalizovaná verze 21. 12. 2020
databáze POVIS 21. 12. 2020
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i