POVODŇOVÝ PLÁN města Vizovice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s. p. - STOP Moravy, Vsetín
Č. j.: LCR957/006560/2015; ze dne 05. 02. 2016
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM69560/2015-219/Ju; ze dne 08. 01. 2016
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Vizovice – Odbor životního prostředí
Č. j.: ; ze dne 15. 12. 2014
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 15. 12. 2015
offline verze 15. 12. 2015
digitalizovaná verze 15. 12. 2015
databáze POVIS 15. 12. 2015
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i