POVODŇOVÝ PLÁN obce Vojkovice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM016607/2015-219/Ju; ze dne 27. 04. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Židlochovice, Odbor životního prostředí
Č. j.: OZP/7923/2015-2; ze dne 01. 06. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 14. 02. 2019
offline verze 14. 02. 2019
digitalizovaná verze 14. 02. 2019
databáze POVIS 14. 02. 2019
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i