POVODŇOVÝ PLÁN města Vrbno pod Pradědem

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Odry, státní podnik
Č. j.: 00598/922/45.03/2017; ze dne 30. 01. 2017
Lesy České republiky, s.p. - ST-OP Odry
Č. j.: LCR005746/2017; ze dne 06. 02. 2017
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Bruntál, Odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství
Č. j.: MUBR/10593-17/ro - OŽP-756/2017/pro; ze dne 27. 02. 2017
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 10. 12. 2018
offline verze 10. 12. 2018
digitalizovaná verze 10. 12. 2018
databáze POVIS 10. 12. 2018
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i
MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.001450.00145
starting _require0.004110.00556
end _require7.0E-50.00564
starting _initRouter1.0E-50.00565
finishing _initRouter0.054590.06024
starting init0.004760.065
finishing init0.059040.12404
starting postDispatch0.028350.15239
finishing postDispatch0.838790.99117
finish2.0E-50.99119