POVODŇOVÝ PLÁN obce Vzorový Plán

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LČR951/004516/2014; ze dne 20. 11. 2014
Povodí Odry, státní podnik
Č. j.: 14078/922/45.21/2014; ze dne 02. 10. 2014
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Třinec, Odbor životního prostředí a zemědělství
Č. j.: MěÚT/61844/2014; ze dne 15. 12. 2014
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 08. 03. 2017
offline verze 08. 03. 2017
digitalizovaná verze 08. 03. 2017
databáze POVIS 08. 03. 2017
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i