POVODŇOVÝ PLÁN obce Žalhostice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: VHD/14/32721; ze dne 01. 12. 2014
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad  Litoměřice, Odbor životního prostředí a zemědělství
Č. j.: 0000779/15/ŽP/BHo; ze dne 06. 01. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 30. 06. 2017
offline verze 30. 06. 2017
digitalizovaná verze 30. 06. 2017
databáze POVIS 30. 06. 2017
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i