POVODŇOVÝ PLÁN obce Žalhostice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: VHD/Ja/17/28831; ze dne 12. 07. 2017
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad  Litoměřice, Odbor životního prostředí a zemědělství
Č. j.: MULTM/0046689/17/ŽP/BHo; ze dne 20. 07. 2017
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 30. 06. 2017
offline verze 30. 06. 2017
digitalizovaná verze 30. 06. 2017
databáze POVIS 30. 06. 2017
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i
MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.00070.0007
starting _require0.004830.00553
end _require8.0E-50.0056
starting _initRouter2.0E-50.00562
finishing _initRouter0.050830.05645
starting init0.004530.06098
finishing init0.056410.11738
starting postDispatch0.02250.13988
finishing postDispatch1.04431.18417
finish1.0E-51.18419