POVODŇOVÝ PLÁN obce Závišice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky s. p.
Č. j.: LCR951/002810/2015; ze dne 30. 06. 2015
Povodí Odry, státní podnik
Č. j.: 08179/922/45.12/2015; ze dne 17. 06. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Kopřivnice, Odbor životního prostředí
Č. j.: 40716/2015/JS; ze dne 17. 08. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 23. 03. 2020
offline verze 23. 03. 2020
digitalizovaná verze 23. 03. 2020
databáze POVIS 23. 03. 2020
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i