Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa Mobil
Starosta obce - Ing. Josef Hefka

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa Telefon
Nákladní automobil, traktor ZOD Poolšaví Havřice  
Traktor Obec Prakšice Prakšice 100

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování evakuovaných osob na území obce Prakšice

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon Ubytovací kapacita
ZŠ Prakšice  Místoshromáždění, náhradního ubytování / stravování Prakšice 100 Pavel Savara