Prevence: jak se vyhnout povodni

Portál krizového řízení pro JMK vytvořil dokument o prevenci před povodňovou situací. Kde je nevětší pravděpodobná situace rozlití
vodního toku?

Říční dřevo ve vodních tocích ČR

V roce 2011 byla v Brně na Masarykově univerzitě vytvořena publikace Říční dřevo ve vodních tocích ČR. 

Vodní hospodářství

RNDr. J. Měkotová, Ph.D. z Katedry ekologie a životního prostředí Přírodovědecké fakulty Univezity Palackého přednesla přednášku na téma Management ve vodním hospodářství v kontextu legislativy Evropské unie. Přednáška shrnuje základní informace o vodohospodářském plánování, monitoringu a dalších oblastech vodního hospodaření.

Protipovodňová ochrana Pobečví

Povodí Moravy, s. p. na začátku června představilo starostům z regionu návrh koncepce staveb komplexní protipovodňové ochrany pro města a obce ležící v blízkosti Bečvy.

Přístup ke štěrkonosným řekám

Na příkladu Německa a Francie je ukázáno, jakými způsoby se dá přistupovat ke štěrkonosným řekám. Příspěvek byl prezentován Mgr. Zdeňkem Poštulkou na semináři "Bečva pro život" v Přerově.

 

Přívalové povodně

Propagační materiál Českého hydrometeorologického ústavu o přívalových povodních na příkladu roku 2009

Evakuační zavazadlo

Hasičský záchranný sbor JMK společně ve spolupráci s Policií ČR a Diecézní charitou Brno nabízí několik rad, jak by mělo vypadat evakuační zavazadlo a co by mělo obsahovat. 

Hlásná povodňová služba

Propagační materiál Českého hydrometeorologického ústavu na téma Hlásné povodňové služby.

Předpovědní povodňová služba

Propagační materiál Českého hydrometeorologického ústavu zabývající se Předpovědní povodňovou službou a hydrologickou předpovědí.

Jak se připravit na extrémní klimatické jevy?

Příroda nás v posledních několika letech často překvapuje různými extrémy. Hasičský záchranný sbor JmK ve spolupráci s Policií ČR - Městské ředitelství Brno a Diecézní charitou Brno Vám nabízí několik rad, jak se můžete připravit na nebezpečné klimatické jevy jako je bouřka, vichřice, přívalový déšť nebo krupobití.

1 2