Charakteristika zájmového území

Město Přelouč se nachází západně od Pardubic a je zároveň ORP Přelouč. Skládá se ze 7 místních částí - Klenovka, Lhota, Lohenice, Mělice, Škudly, Štěpánov a Tupesy. Jedná se o město ležící na rovině České tabule s rozlohou 3 047 ha. K 31. 12. 2014 mělo město 9 036 obyvatel. Díky své poloze na úrodných půdách podél toku Labe slouží z celkové výměry katastru města 64,5% jako zemědělská půda (1 964 ha) a téměř 85% z této zemědělské půdy slouží jako orná půda (1 668 ha). Lesní půda zabírá 16,2% (492 ha), vodní plochy 4,1% (125 ha) a zastavěná plocha s ostatními plochami 15,3% (360 ha). 

Město Přelouč na leteckém snímku 

Přelouč patří z geomorfologického hlediska do provincie Česká Vysočina, subprovincie Česká tabule, oblasti Východočeská tabule, celků Východolabská tabule a Svitavská pahorkatina a podcelků Pardubická kotlina Chrudimská tabule. Nejnižším stupněm jsou 3 okrsky, na kterých se město Přelouč nachází. Jsou to Kunětická kotlina, Heřmanoměstská tabule a Chvaletická pahorkatina

Tok Labe si zde již vytvořil svoji nivu, a okolní půdy tvoří převážně kvartérní usazeniny. Jedná se hlavně o písčité, štěrkové a hlinité půdy, na kterých se pěstují v kombinaci s teplým podnebím nejčastěji náročnější obiloviny. Využití půdy katastru města je silně zemědělské a podíl orné půdy na celkové výměře města je téměř 55 %.

Dle Quittovy klasifikace spadá celé území města Přelouč do teplé podnebné oblasti T2.

Charakteristika teplé oblasti T2

Charakteristika
T2
Počet letních dnů 50 - 60
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 160 - 170
Počet mrazových dnů 100 - 110
Počet ledových dnů 30 - 40
Průměrná teplota v lednu -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci 18 - 19
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 - 100
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 - 50