Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise obce Policie České republiky, obvodní oddělení Frýdlant nad Ostravicí o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Frýdlant nad Ostravicí.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci, povodňová komise obce Pržno.

Osoby na území obce Pržno budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

Při přívalových srážkách může dojít k zaplavení a uzavření vedlejší silnic. Jedná se o komunikaci II/48425 v okolí Prženského mostu, ohrožena může být také železniční trať v okolí Ostravice. Voda může také vystoupat na úroveň vedlejší komunikace III/4825 (především v severní části obce), nicméně tuto silnici nijak neohrožuje, a z toho důvodu se jedná o silnici sloužící pro pro případnou evakuaci »
Dopravní omezení na území obce Pržno
Objízdné trasy na území obce Pržno

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.