Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Pržno 201, 739 11 Frýdlant n. Ostravicí
Tel.: 558 676 886, 723 303 237
E-mail: ou@przno.cz, epodatelna@przno.cz
Náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí - Bc. Jakub Štěpán
Tel: 558 604 184
Fax: 558 676 279
E-mail: jstepan@frydlantno.cz
28. října 117, 702 18 Ostrava
Tel.: 595 622 683
E-mail: lenka.heczkova@kr-moravskoslezsky.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra