Správci vodních toků

  • Vodní toky ve správě Povodí Odry, státní podnik
Správce:
Povodí Odry, s. p., Varenská 49, 701 26 Ostrava
Závod 2 Frýdek - Místek, Horymírova 2347, 738 01 Frýdek – Místek

Přímý výkon správy toku:
VHP Frýdek-Místek, Horymírova 2347, 738 01 Frýdek – Místek

Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Ostravice
Číslo hydrologického pořadí: 2-03-01-027, 2-03-01-030
ID toku: 10100051

 

Vodní tok Rzavý potok
Číslo hydrologického pořadí: 2-03-01-030
ID toku: 10211092

 

Vodní tok Plavárenský potok
Číslo hydrologického pořadí: 2-03-01-030
ID toku: 13000064

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 2-03-01-030
ID toku: 10209423

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:
ST – oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

Pracoviště:
Pracoviště Frýdek-Místek, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek - správce VT na území obce Ing. Otomar Král
Vodní tok Bystrý potok
Číslo hydrologického pořadí: 2-03-01-028, 2-03-01-030
ID toku: 10212671

Vzhledem k tomu, že Bystrý potok tvoří východní hranici Pržna s obcí Janovice a protéká mimo zastavěnou oblast Pržna, tak nebude žádáno Lesy České republiky, s. p. o vyjádření k povodňovému plánu obce Pržna jakožto správce vodních toků.

 

  • Vodní toky, u kterých se správce neurčuje
Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 2-03-01-027
ID toku: 10216359

 

Vodní tok bezejmenný tok - Mlýnský náhon
Číslo hydrologického pořadí: 2-03-01-027
ID toku: 10213753

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 2-03-01-027
ID toku: 10209471

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 2-03-01-027
ID toku: 10211707