Povodňová komise

Povodňový orgán obce Radkova Lhota zabezpečuje řízení ochrany před povodněmi na území obce Radkova Lhota, která zahrnuje především přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně ve své územní působnosti a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činností ostatních účastníků ochrany před povodněmi.

Pokud dojde na území obce Radkova Lhota k vyhlášení krizového stavu podle  zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle zákona příslušný - starosta obce Radkova Lhota, případně ve spolupráci se starostou zřízeným krizovým štábem obce.

Následující informace jsou stahovány a archivovány z dat dostupných na portálu Ministerstva životního prostředí - POVIS.

Některé údaje o členech povodňových komisí jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.