Správci vodních toků

  • a)    Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Vodní tok Moštěnka
Číslo hydrologického pořadí: 4 – 12 – 02 – 080/0
ID toku:
10100078
Správce: Povodí Moravy, s. p.

Závod Horní Morava,

U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc
Přímý výkon správy toku: Provoz Přerov, 9. května 3123/109, 750 02 Přerov 

 

Vodní tok Dolnonětčický potok
Číslo hydrologického pořadí: 4 – 12 – 02 – 083/0
ID toku:
10100637
Správce: Povodí Moravy, s. p.

Závod Horní Morava,

U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc
Přímý výkon správy toku: Provoz Přerov, 9. května 3123/109, 750 02 Přerov