Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Rohle a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".
  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.

Správce:
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Závod Horní Morava, U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc
Přímý výkon správy toku:
VHP Šumperk, Temenická 52, 787 01Šumperk

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1 km. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Rohelnice
Číslo hydrologického pořadí: 4-12-02-058
ID toku: 1018581

 

Vodní tok *
Číslo hydrologického pořadí: 4-12-02-058
ID toku: 10203919

 

Vodní tok *
Číslo hydrologického pořadí: 4-12-02-058
ID toku: 10195356

 

Vodní tok *
Číslo hydrologického pořadí: 4-12-02-058
ID toku: 10188806

 

Vodní tok *
Číslo hydrologického pořadí: 4-12-02-058
ID toku: 10196276

 

Vodní tok *
Číslo hydrologického pořadí: 4-12-02-058
ID toku: 10199004

 

Vodní tok *
Číslo hydrologického pořadí: 4-12-02-058
ID toku: 10206585

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.

Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8
Přímý výkon správy toku:
ST - oblast povodí Moravy, U Skláren 781, Vsetín, 755 01
Pracoviště:
Pracoviště Šumperk, Potoční 61, 787 01 Šumperk 
správce VT na území obce Rohle: Ing. Najman Michal,  
tel.: 725 257 822, e-mail.: Michal.Najman@lesycr.cz

 V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1 km. 

Vodní tok 63M PB Rohelnice
Číslo hydrologického pořadí: 4-12-02-058
ID toku: 10201715