Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise obce Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Jeseník.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci, povodňová komise obce Skorošice.

Osoby na území obce Skorošice budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

Při přívalových srážkách může dojít k poškození mostů a k zaplavení komunikace III/45313 a III/45315 v blízkosti Skorošického potoka. Z tohoto důvodu je stanovena objízdná trasa vedoucí po místní komunikaci od hřiště ulicí Na Výsluní, okolo kostela a zemědělského areálu, dále po silnici č. I/60 do města Žulová, odkud je do Skorošic možný přístup po komunikacích III/45313 a III/45315. »
Dopravní omezení na území obce Skorošice
Objízdné trasy na území obce Skorošice

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.