Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Skorošice a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".
  • Vodní toky ve správě Povodí Odry, státní podnik
Správce:
Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, 701 26 Ostrava
Závod 1 Opava, Kolofíkovo nábřeží 54, 747 05 Opava 5
ředitel závodu - Ing. Jiří Tkáč, tel: 553 625 256, 602 538 515, e-mail: jiri.tkac@pod.cz

Přímý výkon správy toku:
VHP Jeseník, Šumperská 382, 790 01 Jeseník
Ing. Josef Holub, tel.: 584 402 055, e-mail: jesenik.vhp@pod.cz

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1 km. Správa vodních toků Povodí Odry, státní podnik spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Skorošice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok IDVT ČHP
Vidnavka 10100206 2-04-04-045
Vojtovický potok 10100371 2-04-04-026
Petrovický potok 10213686 2-04-04-026

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:
ST – oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

Pracoviště:
Pracoviště Frýdek-Místek, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek
vedoucí správy toků - Ing. Miroslav Kahánek, tel: 956 951 111, 724 523 966, e-mail:miroslav.kahanek@lesycr.cz

Příslušný správce vodních toků na území obce:
Miroslav Macháček, tel: 724 523 970, e-mail: miroslav.machacek@lesycr.cz

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území obce Skorošice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok IDVT ČHP
Stříbrný potok 10212358 2-04-04-042, 2-04-04-044
Skorošický potok 10216520 2-04-04-046
Vojtovický potok 10100371 2-04-04-026
Bučinský potok 10210420 2-04-04-043
PP Skorošického v km 7,2 10212395 2-04-04-046
PP Vojtovického potoka v km 14,8 10217191 2-04-04-026
Studený potok 10215419 2-04-04-026
Malá voda 10216114 2-04-04-044
bezejmenný tok 10214096 2-04-04-044
Nýznerovský potok 10214065 2-04-04-044
LP Stříbrného potoka 10216291 2-04-04-042
PP Skorošického potoka v km 9,2 10391770 2-04-04-046
PP Vojtovického potoka v km 15,0 10213922 2-04-04-026
LP Stříbrného potoka 10209309 2-04-04-026
LP Stříbrného potoka 10217810 2-04-04-042
PP Skorošického potoka 10212694 2-04-04-046
PP Skorošického potoka 10217351 2-04-04-046

           

  • Vodní toky, jejichž správce se neurčuje
Vodní tok IDVT ČHP
hlavní odvodňovací zařízení 10210119 2-04-04-026
hlavní odvodňovací zařízení 10214850 2-04-04-026
hlavní odvodňovací zařízení 10214081 2-04-04-026