Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Skorošice a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".
 
  • Vodní toky ve správě Povodí Odry, státní podnik
Správce:
Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, 701 26 Ostrava
Závod 1 Opava, Kolofíkovo nábřeží 54, 747 05 Opava 5
ředitel závodu - Ing. Jiří Tkáč, tel: 553 625 256, 602 538 515, e-mail: jiri.tkac@pod.cz

Přímý výkon správy toku:
VHP Jeseník, Šumperská 382, 790 01Jeseník
Ing. Josef Holub, tel.: 584 402 055, e-mail: jesenik.vhp@pod.cz

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Odry, státní podnik spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Skorošice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Vidnávka
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-045
ID toku: 10100206

 

Vodní tok Vojtovický potok
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-026
ID toku: 10100371

 

Vodní tok Petrovický potok
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-026
ID toku: 10213686

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:
ST – oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

Pracoviště:
Pracoviště Frýdek-Místek, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek
vedoucí správy toků - Ing. Miroslav Kahánek, tel: 956 951 111, 724 523 966, e-mail:miroslav.kahanek@lesycr.cz

Příslušný správce vodních toků na území obce:
Miroslav Macháček, tel: 724 523 970, e-mail: miroslav.machacek@lesycr.cz

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území obce Skorošice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

 

Vodní tok Stříbrný potok
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-042/2-04-04-044
ID toku: 10212358

  

Vodní tok Skorošický potok
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-046
ID toku: 10216520

 

Vodní tok Vojtovický potok
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-026
ID toku: 10100371

 

Vodní tok Bučinský potok
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-043
ID toku: 10210420

 

Vodní tok PP Skorošického v km 7,2
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-046
ID toku: 10212395

 

Vodní tok PP Vojtovického potoka v km 14,8
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-026
ID toku: 10217191

 

Vodní tok Studený potok
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-026
ID toku: 10215419

 

Vodní tok Malá voda
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-044
ID toku: 10216114

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-044
ID toku: 10216114

 

Vodní tok Nýznerovský potok
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-044
ID toku: 10214065

 

Vodní tok LP Stříbrného potoka
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-042
ID toku: 10216291

 

Vodní tok PP Skorošického potoka v km 9,2
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-046
ID toku: 10391770

 

Vodní tok PP Vojtovického potoka v km 15,0
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-026
ID toku: 10213922

 

Vodní tok LP Stříbrného potoka
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-026
ID toku: 10209309

 

Vodní tok LP Stříbrného potoka
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-042
ID toku: 10217810

 

Vodní tok PP Skorošického potoka
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-046
ID toku: 10212694

 

Vodní tok PP Skorošického potoka
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-046
ID toku: 10217351
  • Vodní toky, jejichž správce se neurčuje
Vodní tok hlavní odvodňovací zařízení
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-026
ID toku: 10210119

 

Vodní tok hlavní odvodňovací zařízení
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-026
ID toku: 10214850

 

Vodní tok hlavní odvodňovací zařízení
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-026
ID toku: 10214081