Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů v obci Snovídky vlivem přívalových povodní. Na území obce Snovídky jsou při povodni ohrožovány zhruba 3 budovy s číslem popisným, které trvale obývá zhruba 6 obyvatel. Jedním z ohrožených objektů je také mateřská škola (č. p.  84), který může být ohrožován splavenou hlínou z polí. Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. »

Ohrožené objekty obce Snovídky s vyznačeným záplavovým územím

Ohrožené objekty na území obce Snovídky- agregované

Ohrožující objekty

V záplavovém území vodních toků na území obce se nenachází žádné objekty, které by mohly být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku). 
Ohrožující objekty na území obce Snovídky
Kontaminovaná místa na území obce Snovídky
Ohrožené » a ohrožující » objekty (agregované) v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci.

Povodňový orgán obce potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem obce Snovídky.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na obecním úřadě Snovídky u předsedy povodňové komise obce.