Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

 

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Funkce (v rámci obce) Adresa Telefon Mobil
Miloslav Masařík starosta 517 367 523

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa Mobil
Pavel Němeček

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa Telefon
požární auto TATRA 815 CAS 32 Miloslav Masařík
Pavel Němeček
Snovídky 120
Snovídky 160

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Snovídky

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon Počet osob / jídel
Mateřská škola Místo ubytování Snovídky 84 Mgr. Petra Švaňhalová 30/0
Obecní dům Snovídky Místo ubytování Snovídky 45 Miloslav Masařík 50/0
Obecní úřad Místo ubytování Snovídky 1 Miloslav Masařík 20/0

Nouzové zásobování potravinami

Název  Adresa Kontaktní osoba Telefon
Obchod s potravinami Snovídky 54 Jana Staňková