Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

 

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa Telefon Mobil
Miloslav Masařík 517 367 523

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa Mobil
Pavel Němeček

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa Telefon
požární auto LIAZ CAS 25 Miloslav Masařík
Pavel Němeček
Snovídky 120
Snovídky 160
733 686 376
724 220 282

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Snovídky

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon Ubyt. kap.
Mateřská škola Místo ubytování Snovídky 84 Mgr. Petra Švaňhalová 70
Obecní dům Snovídky Místo ubytování Snovídky 45 Miloslav Masařík 50
Obecní úřad Místo ubytování Snovídky 1 Miloslav Masařík 15-20
Obchod s potravinami Nouzové zásobování Snovídky 54 Jana Staňková --