Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Snovídky a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce:
Povodí Moravy, s. p.
Dřevařská 11, 602 00 Brno
Závod Střední Morava
Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště 

Přímý výkon správy toku:
Provoz Koryčany
Masarykova 850, 768 05 Koryčany

Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Kyjovka (Stupava)
Číslo hydrologického pořadí: 4-17-01-068/070
ID toku: 10100029

 

Vodní tok Nemotický p.
Číslo hydrologického pořadí: 4-17-01-068
ID toku: 10188697

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-17-01-069
ID toku: 10207878

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, státní podnik
Správce:
Lesy České republiky, státní podnik
Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:
ST oblast povodí Dyje
Jezuitská 13, 602 00 Brno

Správce VT na území obce 
Ing. Lenka Řezáčová
tel.: 725 257847
e-mail: lenka.rezacova@lesycr.cz

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, státní podnik spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území obce Snovídky, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Snovídský p.
Číslo hydrologického pořadí: 4-17-01-070
ID toku: 10187353

 

Vodní tok PP Kyjovky v km 63,3
Číslo hydrologického pořadí: 4-17-01-070
ID toku: 10193971