Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Snovídky a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".
 

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce:
Povodí Moravy, s. p.
Dřevařská 11, 602 00 Brno
Závod Střední Morava
Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště 

Přímý výkon správy toku:
Provoz Koryčany
Masarykova 850, 768 05 Koryčany
Vedoucí provozu - Ing. Karel Boukal
Tel. 573 376 136, E-mail: provozkorycany@pmo.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Moravy, státní podnik spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Snovídky, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Kyjovka (Stupava) 10100029 4-17-01-070
Nemotický p. 10188697 4-17-01-069
Bezejmenný vodní tok 10207878 4-17-01-069

   

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p.
Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:
ST oblast povodí Dyje
Jezuitská 13, 602 00 Brno

Správce VT na území obce 
Ing. Tomáš Moštěk
tel.: 725 257 622
e-mail: tomas.mostek@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků nalezne také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území obce Snovídky, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Snovídský p. 10187353 4-17-01-070
PP Kyjovky v km 63,3 10193971 4-17-01-070
PP PP Kyjovky v km 63,3 10191504 4-17-01-070