Správci vodních toků

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce:
Povodí Moravy, státní podnik, Dřevařská 11, 602 00 Brno
Závod Střední Morava, Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště 

Přímý výkon správy toku:
Provoz Koryčany, Masarykova 850, 768 05 Koryčany
Vodní tok Kyjovka (Stupava)
Číslo hydrologického pořadí: 4-17-01-068/070
ID toku: 10100029

 

Vodní tok Nemotický p.
Číslo hydrologického pořadí: 4-17-01-068/069
ID toku: 10188697

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-17-01-069
ID toku: 10207878

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:
ST OP Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno
Správce VT na území obce Ing. Martina Grošovová, tel.: 956 952 213, gsm: 724 623 765, e-mail: grosovova.ost52@lesycr.cz

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území obce Snovídky, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Snovídský p.
Číslo hydrologického pořadí: 4-17-01-070
ID toku: 10187353

 

Vodní tok PP Kyjovky v km 63,3
Číslo hydrologického pořadí: 4-17-01-070
ID toku: 10193971