Charakteristika zájmového území

Obec Solenice se nachází ve Středočeském kraji, ve správním obvodu ORP Příbram. V Solenicích žije celkem 357 obyvatel. Obec se rozprostírá na levém břehu Vltavy mezi vodními díly Orlík a Kamýk. Těžiště zástavby se nachází na ř. km. 143,00.

Obcí Solenice protéká řeka Vltava. Ta vytváří v okolí Solenice hluboké údolí, které zapříčiňuje, že při povodních se voda nemůže vylít nikam do polí. Obec se nachází v těsné blízkosti hráze vodního díla Orlík, které je největším vodním dílem v České republice, co se týče objemu zadržované vody.

Vltava je nejdelší řekou v České republice, délka toku je 430,2 km. Povodí řeky je 28 090 km². Pramení na Šumavě na úpatí Černé hory v 1 172 m n. m., a v Mělníku se vlévá do Labe ve výšce 155 m n. m. U Hluboké nad Vltavou vstupuje řeka do Táborské a Benešovské pahorkatiny a protéká hlubokým údolím, které vytváří vhodné podmínky pro založení vodních nádrží – Vltavská kaskáda. Povodí Vltavy s přítoky Malší, Lužnicí, Otavou, Sázavou a Berounkou zaujímá jižní polovinu Čech. Spolu s Labem vytváří systém odvodňující téměř celé Čechy.

Kromě Vltavy ohrožují obec i povodně z Líšnického potoka. Líšnický potok pramení u Buku v r. Janovák ve výšce 567 m n. m., ústí zleva do Vltavy v nádrži Kamýk v 280 m n. m. Plocha jeho povodí je 55,1 km2, délka toku 16,107 km a průměrný průtok u ústí 0,10 m3/s. V místní části Dolní Líšnice se do Líšnického potoka vlévá Bohostinský potok.