Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

 

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa
 Evžen Brožek Solenice 79

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa
 SDH Solenice - Evžen Brožek  Solenice 79
 SDH Solenice  

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Kontaktní osoba
 Traktor  Obec Solenice - starosta
 Multikára  Obec Solenice - starosta
 Bagr  Obec Milešov

 

Materiál určený k zásahu při povodni

Druh Místo uložení
Zodpovědná ooba Adresa
Pytle na hrazení Sklad OÚ Solenice Jan Mátl Solenice 37
Písek, šotolina   Dětské hřiště u
čtyřdomků
Jan Mátl Solenice 37
Nářadí (lopaty, krompáče aj.) Sklad OÚ Solenice Jan Mátl Solenice 37
Vodní čerpadlo Hasičská zbrojnice Evžen Brožek Solenice 72
Elekrocentrála Hasičská zbrojnice Evžen Brožek Solenice 72

 

Zabezpečení evakuace

Místa shromáždění a náhradního ubytování evakuovaných osob na území obce Solenice

Místo Adresa Kontaktní osoba
 Tělocvična ZŠ  Solenice 59  Mgr. Dagmar Kovářová