Příslušné související povodňové komise

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Solenice 59, 262 63 Solenice
Tel.: 318 694 326, 724 192 911
E-mail: starosta@obecsolenice.cz
Tyršova 108, 261 19 Příbram
Tel.: 318 402 474
Fax: 318 402 475
E-mail: ozp@pribram-city.cz
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Tel.: 257 280 156, 950 870 444
Fax: 257 280 313, 950 870 150
E-mail: mimoradneudalosti@kr-s.cz
  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.:
267 121 111

Fax: 267 310 920
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi. Blíže viz kap. Povodňové komise

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.