Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Solenice 59, 262 63 Solenice
Tel.: 318 694 326, 724 192 911
E-mail: starosta@obecsolenice.cz
Tyršova 108, 261 19 Příbram
Tel.: 318 402 474
Fax: 318 402 475
E-mail: ozp@pribram-city.cz
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Tel.: 257 280 562
E-mail: buresovamar@kr-s.cz