Správci vodních toků

  • Vodní toky ve správě Povodí Vltavy, státní podnik
Správce:
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5
Závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5
Přímý výkon správy toku:
PS 5 – úsek Vltava-kaskáda I, Grafická 36, 150 21 Praha 5
Vodní tok Vltava
Číslo hydrologického pořadí: 1-08-05-009/015/019/022
ID toku: 10100001

 

Vodní tok Líšnický potok
Číslo hydrologického pořadí: 1-08-05-012/014/015
ID toku: 10206001

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-08-05-015
ID toku: 10259335

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-08-05-012
ID toku: 10256205

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-08-05-015
ID toku: 10277345

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-08-05-009
ID toku: 10282629

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-08-05-012
ID toku: 10254815

  

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
Přímý výkon správy toku:
ST – oblast povodí Vltavy, Tyršova 1902,
25 601 Benešov
Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-08-05-013/014
ID toku: 10256882

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-08-05-015
ID toku: 10270258

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-08-05-012
ID toku: 10246610