Srážkoměry - Albrechtice

Albrechtice

Srážkoměrná stanice je umístěna v areálu vodojemu na sever od intravilánu obce Albrechtice. Provozovatelem srážkoměrné stanice je obec Albrechtice.

Horní Čermná

Srážkoměrná stanice je umístěna v areálu vodojemu v severní části intravilánu obce Horní Čermná. Provozovatelem srážkoměrné stanice je Povodí Labe - závod Pardubice.

Horní Třešňovec

Srážkoměrná stanice ve správě obce Horní Třešňovec je umístěna na konzoli vedle obecního úřadu Horní Třešňovec na pozemku obce ve střední části intravilánu obce Horní Třešňovec.

Lanškroun

Srážkoměrná stanice se nachází v nadmořské výšce 362 m.n.m. Provozovatelem srážkoměrné stanice je ČHMÚ Ostrava.

Mariánská Hora

Srážkoměrná stanice je umístěna v areálu vodojemu na sever od intravilánu obce Horní Třešňovec. Provozovatelem srážkoměrné stanice je město Lanškroun.

Strážná

Srážkoměrná stanice je umístěna na střeše hasičské zbrojnice ve střední části intravilánu obce Strážná. Provozovatelem srážkoměrné stanice je město Lanškroun.

Tatenice

Srážkoměrná stanice je umístěna na střeše obecního úřadu Tatenice ve střední části intravilánu obce Tatenice. Provozovatelem srážkoměrné stanice je obec Tatenice.

Výprachtice

Srážkoměrná stanice je umístěna na pozemku budovy s č. p. 6 v katastrálním území Valteřice. Provozovatelem srážkoměrné stanice je město Lanškroun.