Srážkoměry - Bobrová

Bobrová

Srážkoměr pro povodí toků Bobrůvka (Loučka) a Luční potok, bude vystavěn u vodárny. Srážkoměr bude umístěn na sloupu, který městys Bobrová připraví před realizací zakázky. Samotný srážkoměr bude umístěn ve výšce 4 metrů, aby se omezilo riziko ovlivnění naměřených hodnot okolními vlivy a předcházelo se případné poškození vandaly. Srážkoměrná stanice bude umístěna v horní části toku Bobrůvky (Loučky), aby mohla plnit funkci včasné výstrahy. Srážkoměrná stanice bude umístěna tak, aby nic v okolí neovlivňovalo naměřené hodnoty.

Bory

Automatický srážkoměr obce Bory je umístěný na střeše budovy OU (Dolní Bory 232), srážkoměr je nevyhřívaný (napájení ze sítě 230V z OU). Provozovatelem je obec Bory.

Dolní Rožínka

Srážkoměrná stanice Dolní Rožínka se nachází v katastrálním území obce Dolní Rožínka. Provozovatelem stanice je ČHMÚ Brno.

Nové Město na Moravě

Srážkoměrná stanice je umístěna na Vratislavově náměstí v intravilánu Nového Města na Moravě. Provozovatelem srážkoměrné stanice je ČHMÚ Brno.

Nové Město na Moravě II

Srážkoměrná stanice se nachází na střeše městského úřadu v Novém Městě na Moravě a je vybavena dálkovým přenosem dat. Provozovatelem stanice je město Nové Město na Moravě.

Ostrov nad Oslavou

Srážkoměrná stanice Ostrov nad Oslavou se nachází na střeše úřadu městyse v nadmořské výšce cca 515 m. Stanice je ve správě Povodí Moravy, s.p.

 

Vatín

Srážkoměrná stanice Vatín je umístěna u č.p. 29 v jižní části obce Vatín. Srážkoměr je ve správě ČHMÚ Brno.