Srážkoměry - Bystrovany

Bukovany

Srážkoměrná stanice obce Bukovany je umístěna na střeše obecního úřadu. Srážkoměr byl nainstalován na jaře roku 2014. Jedná se o nevyhřívaný srážkoměr, který slouží k měření kapalných srážek v období březen-říjen. Provozovatelem je obec Bukovany. Varovné SMS jsou odeslány předsedovi povodňové komise obce.

Lošov

Srážkoměrná stanice v obci Lošov se nachází v areálu meteorologické stanice cca 0,5 km severovýchodním směrem od intravilánu obce. Jedná se o člunkový srážkoměr o průměru 200 mm. Provozovatelem je Statutární město Olomouc. Získaná data slouží k predikci hydrologické situace na Lošovském potoce, dále na vodních tocích Bystřice a Morava. 

Olomouc - Holice

Jedná se o automatický celoroční vyhřívaný srážkoměr ve správě ČHMÚ Ostrava. Nachází se na katastrálním území městské čtvrtě Holice u Olomouce v nadmořské výšce 210 m n. m.

Přerov - Penčice

Srážkoměrná stanice je umístěna na koupališti v městské části Přerov-Penčice. Nachází se v nadmořské výšce cca 246 m n. m. Stanice je nevyhřívaná, při nízkých teplotách dochází k zamrzání, a proto v období nízkých teplot není možný online přenos. Provozovatelem stanice je město Přerov.

Radíkov

Srážkoměrná stanice obce Radíkov se nachází zhruba 0,7 km východním směrem od intravilánu obce. Jedná se o člunkový srážkoměr o průměru 200 mm, který je umístěný na ocelovém stojanu v antikorozní úpravě. Provozovatelem stanice je Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Získaná data slouží k predikci hydrologické situace na Lošovském potoce, dále na vodních tocích Bystřice a Morava.