Srážkoměry - Horní Poříčí

Křtěnov

Automatická srážkoměrná stanice se nachází na zahradě objektu s č. p. 17. Provozovatelem srážkoměru je obec Křtěnov.

Nedvězí

Srážkoměrná stanice je umístěna nad severní částí obce na svahu Librova kopce. Provozovatelem srážkoměru je ČHMÚ Brno.

Skrchov

Srážkoměrná stanice je umístěna na zahradě obecního úřadu - Skrchov č. p. 19. Provozovatelem srážkoměru je obec Skrchov.

VD Letovice

Srážkoměrná stanice se nachází na okraji lesa cca 260 m východně od koruny hráze vodního díla Letovice. Provozovatelem srážkoměru je Povodí Moravy, s. p.

Vítějeves

Nevyhřívaná srážkoměrná stanice je umístěna na budově Základní školy (č. p. 80) v nadmořské výšce 460 m. Provozovatelem srážkoměru je obec Vítějeves.