Srážkoměry - Horní Poříčí

Křtěnov

Automatická srážkoměrná stanice ve správě obce Křtěnov se nachází u objektu s č. p. 17.

Nedvězí

Srážkoměr ve správě ČHMÚ je umístěn nad severní částí obce na svahu Librova kopce.

Skrchov

Srážkoměrná stanice je umístěná na zahradě obecního úřadu - Skrchov č. p. 19. Provozovatelem je obec Skrchov.

VD Letovice

Srážkoměrná stanice ve správě Povodí Moravy, s. p. se nachází na okraji lesa cca 260 m východně od koruny hráze v. n. Letovice.