Srážkoměry - Horní Poříčí

Křtěnov

Srážkoměrná stanice obce Křtěnov se nachází u objektu s č.p. 17

Nedvězí

Srážkoměr ve správě ČHMÚ je umístěn nad severní částí obce na svahu Librova kopce.

Skrchov

Srážkoměrná stanice obce Skrchov umístěná na zahradě obecního úřadu - Skrchov č.p. 19.

VD Letovice

Srážkoměrná stanice Povodí Moravy, s.p., se nachází na okraji lesa cca 260 m východně od koruny hráze v. n. Letovice.